024 7303 1335
Số 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
slandjsc.com@gmail.com

Thi công khoan cấy thép

Chi tiết

A. DỊCH VỤ:

  • Thi công khoan cấy thép là sử dụng hóa chất liên kết cường độ cao, neo thép vào bêtông.
  • Hiện nay, đây là biên pháp neo thép rất hiệu quả sử dụng khi: Cải tạo công trình hiện hữu, không thể đặt thép chờ, không muốn đặt thép chờ do khó khăn trong thi công dễ sai vị trí.

B. ỨNG DỤNG

1.Khoan cấy thép lắp lỗ sàn – lỗ thông tầng

Tình huống:– Thay đổi thiết kế, cần lắp lỗ sàn cũ.- Công dụng nâng cấp, tăng diện tích sử dụng, lắp lỗ  sàn cũ.- Thay đổi vị trí cầu thang bộ. 

2. Khoan cấy thép ban công – mái đón  

Tình huống: – Thay đổi thiết kế, cần thêm ban công. – Công dụng nâng cấp, thiết kế mới cần thêm ban   công – mái đón. – Không thể chờ thép trước .   

3. Khoan cấy thép thêm cột, nâng tầng

Tình huống:– Thay đổi thiết kế, vị trí cột.- Công trình nâng cấp, cải tạo nâng tầng tăng tiết diện   cột.- Thêm cột, bổ trụ 

4. Khoan cấy thép nâng cao độ sàn – dầm

Tình huống: – Thay đổi thiết kế, cần nâng cao độ – Công trình nâng cấp, thiết kế mới cần thay đổi độ    cao sàn dầm – Gia cố tăng tiết diện sàn.    

5. Khoan cấy thép dầm – sàn tầng hầm

Tình huống:– Thay đổi thiết kế, cần thêm dầm – sàn.- Cốt thép trong bê tông bị sai vị trí, cần cấy thép thay  thế- Không thể đặt thép chờ trước . 

6. Khoan cấy thép nối dầm – mở rộng công trình  

Tình huống: – Thay đổi thiết kế, cần thêm dầm. – Công trình nâng cấp, thiết kế mới cần thêm dầm. – Không thể đặt thép chờ trước..    

7. Khoan cấy thép nối dầm –  Công trình lắp ghép

Tình huống:– Cột đúc sẵn không đặt thép chờ .- Không chờ thép để công tác lắp ghép dễ dàng hơn .- Không thể đặt thép chờ. 

 8. Khoan cấy thép vai cột  

Tình huống: – Thay đổi thiết kế cần thêm vai cột.  – Công trình nâng cấp, thiết kế cần thêm vai cột để lắp   đặt dầm cầu mục   – Không thể chờ thép trước.   

9. Khoan cấy bulong, lắp kết cấu thép

Tình huống:– Thay đổi thiết kế, cần lắp thêm kết cấu thép,   máy móc thiết bị.- Công trình nâng cấp, lắp cấu kiện thép sử dụng, lắp   lỗ sàn cũ.- Không thể đặt bulong chờ trước.

10.Khoan cấy bulong lắp lan can,  tay vin  

Tình huống: – Thay đổi thiết kế, cần thêm lan can, tay vin rào chắn. – Công trình nâng cấp, cải tạo. – Không thể đặt bulong chờ trước.   

  • ID: 3518
  • Được phát hành: 1 Tháng Tám, 2019
  • Cập nhật cuối: 4 Tháng Chín, 2019
  • Lượt xem: 711
0915036611